Категории

Около 90% от оборота на КЕМКО КОНТРАКТИНГ се формира от изпълнение на различни системи в четирите продуктови линии и само 10%- от продажба на материали.
До голяма степен всеки обект е уникален- независимо, че може да се използват еднакви материали и системи, конкретните условия (параметри на околната среда, качество на основата, срок за изпълнение и др.) винаги са различни и изискват специфично решение.
Практическият ни опит и нуждите на нашите клиенти определят непрекъснатото развитие, усъвършенстване и модифициране на предлаганите системи.