30/04/2014

Огнезащитна боя NULLIFIRE


След изтичането в края на април 2013 год. на срока на валидност на становището за допустимост от ГД "ПБЗН" за използване на територията на България на огнезащитната боя NULLIFIRE S606, с която работихме от 2001 год., взехме решение да не минаваме през трудоемката процедура за издаване на ново становище,а да преминем към новите водоразтворими бои NULLIFIRE S707-60 и NULLIFIRE S707-120, които имат Европейско техническо одобрение (ЕТА) и могат да се влагат в строежите на негово основание. Освен продажба на тези бои, ние предлагаме и изготвяне на проект за пожарозащита и преминаване през процедура за одобрение от съответната регионална служба на "Пожарната", както и полагане от квалифицирани работници с помпи за безвъздушно боядисване. Към пожарозащитните бои предлагаме подходящи грундове и връхно цветно покритие на нашите партньори от JOTUN.